Сайт Глухівської міської ради

 

 

 

 

Управління

 соціально-економічного розвитку

 Глухівської міської ради

 

Історична довідка

Планово-економічний відділ міськвиконкому створено за рахунок  об'єднання планової комісії і відділу комплексного економічного соціального розвитку Глухівської міської ради у травні 1991 року.

На підставі рішення виконавчого комітету від 12.08.94 №»211 «Про реорганізацію відділів міськвиконкому планово-економічного та комунальної власності і приватизації» планово-економічний відділ реорганізовано в управління економіки Глухівської міської ради якому надані повноваження з координації питань у сфері соціально-економічного розвитку міста.

На підставі ст. 32 ЗУ «Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування» рішенням виконавчого комітету від 16.09.94 р. № 235 «Про затвердження положення управління економіки та відділів міськвиконкому» затверджено Положення про управління економіки міськвиконкому.

Складовими частинами управління економіки визначені: відділ аналізу і прогнозування розвитку народногосподарського комплексу та сектор комунальної власності, приватизації та сприяння підприємницькій діяльності. Визначена структура управління - 6 чол.

Рішенням виконавчого комітету від 16.09.94 № 237 «Про розподіл та затвердження обов'язків між головою, заступниками голови, начальником управління економіки, керівником секретаріату міської Ради-секретарем виконкому» начальнику управління економіки затверджені обов'язки з питань:

  • соціально-економічного розвитку території, роботи промисловості, транспорту, зв'язку, розвитку виробництва товарів народного споживання, розробки цільових комплексних програм, сприяння підприємництву, питання попередження травматизму, паливні ресурси.
  • розвитку ринкових форм економіки, приватизації, комунальної власності, роздержавлення власності.

На підставі рішення міської ради від 21.10.1997 «Про припинення делегування повноважень з питань приватизації» у відповідності зі с. 25 п.31 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» та в зв'язку з ліквідацією представництва Фонду державного майна України по м. Глухову управлінню економіки делеговані повноваження щодо приватизації майна комунальної власності та затверджено поновлене Положення про управління економіки зі збереженням існуючої структури управління.

Відповідно ст. 54 ЗУ «Про місцеве самоврядування» рішенням міської ради від 05.06.1998 «Про затвердження положень про управління міської ради» затверджено положення про управління економіки міської ради та проведено його державну реєстрацію. Складовими частинами управління економіки визначені: відділ аналізу і прогнозування розвитку народногосподарського комплексу та сектор комунальної власності, приватизації та сприяння підприємницькій діяльності.

З метою більш ефективного здійснення повноважень, рішенням міської ради від 28.12.98 «Про зміни до Положення про управління економіки міської ради» визначені відділи управління: відділ аналізу, прогнозування, реєстрації та сприяння розвитку суб'єктів підприємницької діяльності та відділ комунальної власності та приватизації. Затверджено структуру управління -7 одиниць.

         З метою вдосконалення управління майном комунальної власності територіальної громади міста, відповідно до п. 31 ст. 26 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 9 ЗУ «Про підприємства в Україні» рішенням міської ради від 22.04.1999 р. «Про передачу повноважень щодо управління майном комунальної власності територіальної громади міста» управлінню економіки надані повноваження у сфері контролю за ефективністю використання та збереження такого майна.

         Рішенням міської ради від 29.06.2000 р. «Про доповнення до Положення про управління економіки міської ради» управління доповнено відділом житлово-комунального господарства та будівництва з виконанням функцій: координації діяльності підприємств житлово-комунального господарства та їх реформування, координації та контролю за станом будівництва в місті за рахунок усіх джерел фінансування. Визначена структура управління - 7 чол.

         З метою забезпечення виконання в місті державних і обласної програм і заходів з енергозбереження, раціонального використання паливно- енергетичних ресурсів рішенням виконавчого комітету міської ради від 18.04.2002 № 121 «Про заходи щодо реалізації завдань по енергозбереженню на 2002-2003 роки» на управління економіки покладено функцію загальної координації роботи у сфері енергозбереження міста.

         Рішення міської ради від 23.04.2002 затверджено Положення про управління економіки міської ради новій редакції. Складовими частинами управління визначені: відділ аналізу, прогнозування, реєстрації та сприяння розвитку суб'єктів підприємницької діяльності та відділ комунальної власності та приватизації.

         На підставі ЗУ «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти» з метою упорядкування проведення тендерних закупівель з міського бюджету рішенням міської ради від 22.01.2003 «Про організацію закупівель товарів, робіт і послуг за кошти міського бюджету» затверджено Положення про тендерний комітет міської ради та його склад. Управління економіки визначено відповідальним за проведення тендерних закупівель та складання статистичної звітності.

         Рішенням міської ради від 01.03.2003 «Про чисельність та структуру виконавчих органів міської ради» затверджено чисельність управління економіки - 7 одиниць.

         Рішенням міської ради від 12.06.2003 «Про внесення доповнень до Положення про управління економіки міської ради» внесені доповнення до розділу «Організація діяльності управління та його структура» в частині покладання функцій із здійснення особистого прийому громадян, та ведення роботи із зверненнями громадян.

         У зв'язку із перерозподілом повноважень  управліннями економіки і житлово- комунального господарства та будівництва,рішенням міської ради від 02.07.2003 «Про внесення змін до чисельності та структури виконавчих органів міської ради» у зв'язку з перерозподілом повноважень між управліннями економіки і житлово-комунального господарства та будівництва структуру управління економіки зменшено на 1 одиницю.

Рішенням міської ради від 21.07.2003 «Про затвердження положень про виконавчі органи міської ради» затверджено Положення про управління економіки Глухівської міської ради в новій редакції з визначеною структурою управління; відділ аналізу і прогнозів соціально-економічного розвитку міста та відділ приватизації, реєстрації та сприяння розвитку суб'єктів підприємницької діяльності.

З метою запровадження в місті ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб - підприємців» розпорядженням міського голови від 21.11.2003 № 310 «Про заходи по створенню єдиної автоматизованої системи державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців в місті» управлінню економіки визначено: призначити кандидатуру державного реєстратора та забезпечити державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб-підприємців в місті.

Рішенням міської ради від 24.12.2003 «Про зміни в чисельності виконавчих органів міської ради збільшено структуру управління економіки на 1 одиницю.

Рішенням міської ради від 15.12.2004 Затверджено Положення про управління економіки міської ради із складовими частинами: відділ аналізу і планування соціально-економічного розвитку та відділ комунальної власності та розвитку підприємництва.

З метою розвитку і підтримки підприємництва, впорядкування дозвільних документів у сфері господарської діяльності в місті, відповідно п. З рішення виконавчого комітету міської ради від 10.06.05 № 183а «Про спрощення дозвільних процедур у сфері господарської діяльності в місті» щодо створення в місті Єдиного дозвільного офісу, управлінню економіки делеговано обов'язки із забезпечення функціонування Єдиного дозвільного офісу та контролю за його діяльністю.

Керуючись ст. 26 ЗУ « Про місцеве самоврядування в Україні» рішенням міської ради від 04.07.07. № 198 «Про визначення управління економіки міської ради головним розпорядником коштів міського бюджету» надано статус головного розпорядника коштів міського бюджету;

Рішенням міської ради від 27.03.08. № 314 «Про внесення змін до рішення міської ради від 21.07.2003 «Про передачу повноважень щодо управління майном комунальної власності територіальної громади міста» повноваження щодо окремих питань управління майном комунальної власності територіальної громади міста передані виконавчому комітетові та управлінню економіки.

Рішенням міської ради від 27.03.08. № 316 «Про внесення змін до Положення про управління економіки Глухівської міської ради» затверджено нову редакцію Положення про управління економіки Глухівської міської ради із внесеними змінами. Складовими частинами управління визначені: відділ аналізу і планування соціально-економічного розвитку та відділ комунальної власності та розвитку підприємництва.

З метою вдосконалення процесів управління на надання якісних послуг громаді міста, відповідно до Державного стандарту України рішенням міської ради від 19.11.2010 № 10 «Про затвердження структури та загальної чисельності апарату Глухівської міської ради шостого скликання та її виконавчих органів» та п. 3.2. рішення виконавчого комітету міської ради від 02.12.2010 №317 «Про впорядкування структури виконавчих органів Глухівської міської ради» управлінню економіки Глухівської міської ради змінено назву на управління соціально-економічного розвитку Глухівської міської ради.

Рішення міської ради 28.01.11.№ 68 «Про затвердження Положень про управління та відділи, інші структурні підрозділи Глухівської міської ради» визначено структуру управління соціально-економічного розвитку міської ради: відділ економічного аналізу та прогнозування; відділ комунальної власності та земельних відносин.

Відповідно до розпорядження міського голови від 10.01.11 № 7р « Про порядок затвердження посадових інструкцій працівників виконавчих органів Глухівської міської ради та її виконавчого комітету», наказу № 4 по управлінню економіки від 17.02.2011 р. поновлені посадові інструкції працівників управління.

Керуючись п.31 ч. І статті 29 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням міської ради 28.01.11 .№ 73 «Про передачу повноважень щодо окремих питань управління майном комунальної власності територіальної громади міста» управлінню соціально-економічного розвитку міської ради передані повноваження:

  • щодо окремих питань управління майном комунальної власності територіаль­ної громади міста;
  • з організації проведення робіт із землеустрою, землевпорядкування, землеоцінки, земельних торгів, оренди;
  • функції органу приватизації об'єктів нерухомого майна, земельних ділянок, житлового фонду територіальної громади міста, питання оренди об'єктів нерухомого майна та розпорядника коштів міського бюджету, що передбачені на їх фінансування;
  • координації роботи з питань передачі в оренду комунального майна.

         З метою регламентації організаційно-правового статусу та основних напрямків роботи виконавчих органів міської ради, вдосконалення і оптимізації процесів управління, керуючись пунктом 4 статті 54 та статтею 59 ЗУ «П місцеве самоврядування в Україні», рішенням міської ради тринадцятої сесії шостого скликання: № 647 від 15.11.2013 «Про затвердження структури та граничної чисельності виконавчих органів Глухівської міської ради» відділ з питань торгівлі та підтримки підприємництва введено до складу управління соціально-економічного розвитку. Рішенням міської ради № 649 від 15.11.2013 «Про затвердження Положень про управління та відділи, інші структурні підрозділи Глухівської міської ради» затверджено Положення про управління соціально-економічного розвитку Глухівської міської ради в новій редакції з визначеною структурою управління соціально-економічного розвитку:

  • відділ економічного аналізу та прогнозування соціально-економічного розвитку;
  • відділ комунальної власності та земельних відносин;
  • відділ з питань торгівлі та підтримки підприємництва.

         Рішенням міської ради від 19.12.2017 №296 «Про внесення змін до Положення про управління соціально-економічного розвитку Глухівської міської ради» внесено зміни та доповнення до Положення про управління соціально-економічного розвитку Глухівської міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 15.11.2013 року, а саме: доповнено розділ ІІ Положення підпунктами:

 

 

1.1.5 Здійснення державної політики з енергоефективності та енергозбереження.

2.59 Розробка та організація реалізації програм (планів) щодо впровадження енергозберігаючих заходів та споживання енергетичних ресурсів.

         Рішенням міської ради від 19.12.2017 №296 «Про внесення змін до структури та чисельності виконавчих органів Глухівської міської ради» збільшено  штатну чисельність управління на 1 штатну одиницю.

Розпорядженням міського голови від 30.01.2018 №16-ОД «Про внесення змін до штатних  розписів»:

- виведено відділ з питань торгівлі та підтримки підприємництва управління соціально-економічного розвитку міської ради;

- введено відділ енергоменеджменту та підтримки підприємництва управління соціально-економічного розвитку міської ради  у кількості 4 штатних одиниць

 

 

Внесено зміни 28.11.2019

ModernWeb.com.ua