Порядок оскарження рішення суб'єкта владних повноважень, його дій чи бездіяльності

Порядок оскарження рішення суб'єкта владних повноважень, його дій чи бездіяльності

12. Особи, на думку яких їхні права та законні інтереси порушені при розгляді посадовими особами виконавчого комітету Глухівської міської ради інформаційних запитів, мають право на підставі статті 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації» звернутись зі скаргою до виконавчого комітету Глухівської міської ради в особі міського голови або суду та оскаржити:

1) відмову в задоволенні запиту на інформацію;

2) відстрочку задоволення запиту на інформацію;

3) ненадання відповіді на запит на інформацію;

4) надання недостовірної або неповної інформації;

5) несвоєчасне надання інформації;

6) невиконання обов'язку оприлюднювати інформацію (стаття 15);

7) інші рішення, дії чи бездіяльність, що порушили законні права та інтереси запитувача.

13. Судове оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядника інформації здійснюється в порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України.

ModernWeb.com.ua