Форми запитів на публічну інформацію

 

 

 

 

Міському голові __________________________

___________________________________________

                 (ПІБ або назва юридичної особи, поштова

         ___________________________________________
               (електронна) адреса, контактний телефон)

       ____________________________________________

      

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» прошу надати мені інформацію, можливість ознайомитися з

__________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                           (необхідне написати)

__________________________________________________________________________________________________________________________________


__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Відповідь прошу надати поштою / особисто
                           (необхідне підкреслити)

 

«___»_______________р.                                                                                                                            _________________
                 (дата)                                                                                                                                         (підпис)

 

Форма запиту на інформацію
(під час особистого прийому чи по телефону)

Міському голові ______________________________

     ____________________________________________

                 (ПІБ або назва юридичної особи, поштова

         ___________________________________________
               (електронна) адреса, контактний телефон)

                                                                                 ____________________________________________

 

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» прошу надати мені інформацію, можливість ознайомитися з
___________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                    (необхідне зазначити)

___________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________
         Відповідь прошу надати поштою / особисто
                                                                                (необхідне підкреслити)

         Відповідальна особа, яка оформила запит (відповідно до вимог частини сьомої статті 19 Закону та якщо запит передано по телефону):
Посада__________________________________________________________________________________________________________________________
П.І.Б. ___________________________________________________________________________________________________________________________
Номер контактного телефону _______________________________________

Копію запиту надано (крім запиту, оформленого по телефону):

 

«_____»__________20__ року                                                                                        _____________________________
                                                                                                                                  (Підпис особи, яка отримала запит)

ModernWeb.com.ua